Wilma Abeles – Iggers je státní občankou Spojených států amerických. Narodila se 23. března 1921 v Miřkově nedaleko Karl a Wilma AbelesoviHoršovského Týna. Je židovského původu. Její otec Karel Abeles byl významným zemědělským podnikatelem. V polovině dvacátých let se rodina přestěhovala do Horšovského Týna, kde Wilma navštěvovala německou obecnou školu. Dále studovala na českém gymnáziu v Domažlicích. Horšovský Týn považuje stále za své rodné město. V říjnu 1938 emigrovala se svou rodinou za dramatických okolností do Kanady, kde se Abelesovi usadili ve městě Hamilton, stát Ontario. Její otec zde znovu začal podnikat. Wilma Abeles studovala na univerzitě v Hamiltonu a posléze v Chicagu, kde promovala v roce 1952. V roce 1948 se provdala za Georga Iggerse, židovského emigranta z Mnichova. Spolu mají dvě děti. Od roku 1950 vyučovala spolu s manželem na univerzitě v Little Rock v Arkansasu, dále působila na univerzitě v Chicagu a od roku 1965 jako profesorka germanistiky na Cassius College v Buffalu. Specializuje se na německou a českou literaturu a na dějiny Židů v českých zemích. V posledních létech působila také na univerzitě v Göttingen V publikační činnosti se zaměřuje na význačné literární postavy z českých zemí z různého jazykového prostředí a na dějiny židovské komunity v českých zemích. Mezi její významné práce patří: Karl Kraus (1967), Die Juden in Böhmen und Mähren. Ein historisches Lesebuch (1986), Joseph Seligmann Kohn. Der jüdische Gil Blas (1993), Women of Prague. Ethnic Diversity and Social Change from the 18 th Century to the Present (1995). Spolu se svým manželem napsali autobiografickou práci Dvě stránky dějin. Zpráva z neklidných časů (2002). V červenci 2002 se stala čestnou občankou Horšovského Týna. V roce 2004 jí byla udělena cena Ministerstva zahraničí České republiky Gratias agit za zásluhy o dobré jméno České republiky v zahraničí.

Karl Abeles s rodinou