Na stránkách ŘSD je od 9.ledna 2021 změna v termínu. Aktuálně to vypadá, že se po nové silnici projedeme až v roce 2034. Tedy o tři roky později, než bylo v posledním plánu z prosince 2020.


Přeložka silnice I/26 převezme podstatnou část dopravy ze stávající silnice vedené průtahem Horšovského Týna. Silnice prochází průtahem města a jeho místní části Semošice v celkové délce cca 3,4 km v těsné blízkosti stávající zástavby a v nevyhovujících technických parametrech pro silnici I. třídy.


Stavba Horšovský Týn - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a S 9,5/80 a měří 6,577 km. V únoru 2000 zpracoval VPÚ DECO Praha "Studii přestavby silnice I/26 v ůseku D5 - Horšovský Týn", ve které byla trasa navržena ve 3 variantách, a to Osa 1 vyhýbající se zastavěnému území Semošic a Horšovského Týna, varianta 6 severní vedoucí v JV části podél řelezniční trati a varianta 7 vedoucí průtahem Semošic a tunelem v těsné blízkosti města v souladu s územním plánem města. K dalšímu sledování byla doporučena Osa 1.
Součástí stavby je MÚK, 2 stykové křižovatky, 3 mosty na trase, 2 nadjezd, přeložky silnic stávající 2xI/26, II/193, III/19357 a 4 polní cesty.
Stavba začíná před pravostrannou zatáčkou před Semošicemi. Následně se odklání a pokračuje mostem přes Radbuzu a železniční trať. Trasa dále vede podél trati a stoupaním (4,5 %) se dostává do sedla pod Šibeničním vrchem, odkud klesá (4,5 %). Stavba přechází mostem údolí Lazeckého potoka. Se silnicí II/193 je navržena MÚK Horšovský Týn (jednovětvová). Stavba pokračuje podél průmyslového areálu po jižním okraji města a napojuje se na provozovanou přeložku silnice I/26 Horšovský Týn – Meclov u Sv. Anny.
Náklady na stavbu byly 543 milionů Kč dle studie z roku 2000. Externí odkaz: http://www.dalnice-silnice.cz/I/I-26.htm