plzenska mTato studie byla prezentována dne 20.02.2023 v sále Městského kulturního zařízení Horšovský Týn. Cílem zpracování Územní studie „Stará škola“ je prověření možností prostorového uspořádání staveb, jejich funkčního využití a návrh celkového urbanistického řešení území, tzn. mimo jiné uspořádání zástavby, vedení obslužných komunikací, trasování inženýrských sítí a vymezení ploch veřejných prostranství. Originál najdete zde: územní studie stará škola

 V pokračování článku je projekt uzemní studie převeden jako náhled do "obrázků"