Ve jménu Svaté a jediné Trojice. Já, Maxmilián, hrabě z Trauttmansdorffu, pán na Týně Horšovském, vždy Kristovi věrný, v budoucnu, novém čase. Od nynějška předvídav boží inspiraci ustavuje, když přináší záznamy, vytrvalé paměti svěřuje a řadě činů znemožňuje špatný výklad. Proto já na rozkázání svého nejmilejšího pána, Jeho Milosti císařské Ferdinanda, vydávám se do Říše svaté do města Osnabrücku, bych zastupoval Jeho císařskou Milost na jednáních k ukončení stavu válečného. Když se z této cesty, která se přiblížila, nevrátím, před Bohem předám vše mé a příslušenství se všemi lidmi na zboží horšovskotýnském svému synu prvorozenému Adamu Matyášovi.

Zboží to činí město Horšovský Týn a vesnice k panství přilehlé v celkovém počtu třiceti pěti, jednotlivě : Borovice, Bořice, Bozdíš, Březí, Buková, Doubrava, Hora sv. Václava, Horšov, Hvožďany, Jeníkovice, Kocourov, Křakov, Malahov Malý, Malahov Velký, Mašovice, Medná, Metelsko Dolní, Metelsko Horní, Mezholezy, Milaveč, Mračnice, Mrchojedy, Načetín, Němčice, Nevolice, Petrovice, Podražnice, Polžice, Roudná, Semněvice, Semošice, Srby, Strýčkovice, Třebnice. Když se vrátím, odepřením svého rozhodnutí se mi statky vrátí zpět. Svému synu mladšímu Janu Fridrichovi předávám zboží své čečovické, jež činí městečko Staňkov a dalších šestnáct vesnic, jmenovitě : Bukovec, Čečovice, Čenín, Černovice, Hradišťany, Honezovice, Kvíčovice, Lisov, Nemněnice, Neuměř, Ohučov, Ostromeč, Staňkov ves, Štíchov, Střelice, Všekary a část vesnice Holýšov. Nejmladšímu synu Jiřímu Zikmundovi předávám rodové panství Burgau. Svému synu prvorozenému přikazuji vyplatit všem svým sestrám dosud neprovdaným jedné každé po dvaceti kopách zl. rýnských. Mé čeledi, která dříve věrně pomáhala, předávám jednomu každému dvacet kop míš. gr. Svému synovi prvorozenému přikazuji dostavět klášter bratří kapucínů, bratří do něho uvést a vysvětit chrám Páně. Chrám ten budiž dedikován Svatým patronům zemským, totiž sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Vítu. Klášterní kostel budiž opatřen osmi sty kopami míš. gr., a to každý rok o sv. Jiří a o sv. Havlu. Učiniv toto testamentum, prohlašuji, že jsem tak s pomocí Boží učinil při jasném vědomí, pod nižádným nátlakem a ze svobodné vůle doufaje v spravedlnost Boží před těmito svědky : Jeho Eminencí Arnoštem Vojtěchem, kardinálem z Harrachu a Jeho Eminencí  Františkem, kardinálem z Ditrichštejna. Dáno ve Vídni o polednách první neděli adventní léta Páně 1641. Ve jménu Boha Otce, Boha Syna i Ducha Svatého. Amen.

První vyobrazení města menší