Horšovský Týn

zajímavosti, kultura, historie i novinky

Společenské změny po listopadu 1989 proběhly v Horšovském Týně podobně jako ve stovkách jiných měst a městeček. Také zde bylo ustaveno Občanské rozhledna1 menšífórum, které ovládlo radnici a zvítězilo v prvních svobodných volbách. Nové vedení města stálo před nelehkou volbou – čím začít? Rozhodlo se pro vybudování nezbytné infrastruktury, bez níž by se město nemohlo dál rozvíjet, a tou byla čistička odpadních vod. Rozsáhlá investice však po celá devadesátá léta podvázala finanční možnosti města, a tak se z dalších investičních akcí uskutečnila pouze plynofikace Malého Předměstí, která umožnila pozdější privatizaci bytů. Téměř od základu prošla proměnou ekonomická struktura města. Bouřlivý vývoj při privatizaci v 90. letech znamenal zánik řady tradičních výrobních odvětví, zejména těch, které byly spojeny se zemědělskou výrobou. Skončila konzervárenská výroba v bývalém městském pivovaru a tím i produkce po celé republice oblíbené horšovskotýnské hořčice. Naštěstí zůstala zachována historicky a architektonicky cenná budova pivovaru, pro kterou se hledá nové využití. Hůře dopadla mlékárna, jejíž budova byla po skončení výroby beze zbytku demolována. Tady se potvrdilo lidové přísloví : S čím zacházíš, tím také scházíš. Mlékárnu postavili nacisté na zabaveném a zbouraném majetku židovského podnikatele Karla Abelesa.

Číst dál: Horšovský Týn současný